Katılım Formu ve Aydınlatma Metni

Türkiye’de kurulu Özel Bursa Teknoloji Fen Koleji (Kültür Özel Eğt. Dershane. Ve Yayın. San. Ve Tic. A.Ş. }(“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

  • Başvurduğunuz proje organizasyonu için duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
  • Başvurduğunuz proje organizasyonu için duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
  • Sizlerle olan sözleşmelerimizin ifası ve ticari ilişkilerimiz kapsamında, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet akitlerinin ifası, sizlerle olan iş ilişkimiz ile öğrenci ve velilerin daha iyi hizmet alması, pazarlama, dahilinde;
  • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini,

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Kimlik Verisi (Öğrenci adı soyadı TC Numarası vs), İletişim Verisi (Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi vb.), Özel Nitelikli Kişisel Veri (HES kodu), Eğitim Verisi (Öğrenci, veli, öğrenim durumu, okul bilgileri), Aile ve Yakını Verisi (Veli, adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası)

Velisi bulunduğum öğrencimin yarışma başvurumuzun tamamlanabilmesi için katılım şartlarını kabul ederek kimlik, iletişim ve adres kategorisinde yer alan kişisel verilerin TEKNOLOJİ FEN KOLEJİ tarafından yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesini kabul ediyorum. Ayrıca yarışmada ödül alınması durumunda lansman, ödül töreni vb. etkinliklerde yapılacak fotoğraf/video kaydı verilerinin ve isim verisinin; Teknoloji Fen Koleji’ne ait sosyal medya hesaplarında, web sayfalarında ve sair kurumsal yayınlarda(tanıtım kitabı veya broşürü vb.) tanıtım materyallerinde kullanılmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yapılacak çeşitli tanıtım ve iletişim faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla işlenmesini kabul ediyorum.

×